home   about   search

biodiversity explorer

the web of life in southern Africa

Ochna richardsiae

Life > eukaryotes > Archaeoplastida > Chloroplastida > Charophyta > Streptophytina > Plantae (land plants) > Tracheophyta (vascular plants) > Euphyllophyta > Lignophyta (woody plants) > Spermatophyta (seed plants) > Angiospermae (flowering plants) > Eudicotyledons > Order: Malpighiales > Family: Ochnaceae > Genus: Ochna

Ochna richardsiae

Ochna richardsiae, Christon Bank, Zimbabwe. [photo Bart Wursten , Flora of Zimbabwe]

Ochna richardsiae

Ochna richardsiae, Lazy-J Private Nature Reserve, Zambia. [photo MG Bingham , Flora of Zimbabwe]

Ochna richardsiae

Ochna richardsiae, Roland Close, Kambanji, Zimbabwe. [photo Mark Hyde , Flora of Zimbabwe]

Distribution in southern Africa: Zimbabwe.

Links