home   about   search

biodiversity explorer

the web of life in southern Africa

Ochna macrocalyx

Life > eukaryotes > Archaeoplastida > Chloroplastida > Charophyta > Streptophytina > Plantae (land plants) > Tracheophyta (vascular plants) > Euphyllophyta > Lignophyta (woody plants) > Spermatophyta (seed plants) > Angiospermae (flowering plants) > Eudicotyledons > Order: Malpighiales > Family: Ochnaceae > Genus: Ochna

Ochna macrocalyx

Ochna macrocalyx, Christon Bank, Zimbabwe. [photo Bart Wursten , Flora of Zimbabwe]

Ochna macrocalyx Ochna macrocalyx

Ochna macrocalyx, Kutsaga, Zimbabwe. [photos Bart Wursten , Flora of Zimbabwe]

Links